Абітурієнту

Хмельницький національний університет  факультет управління, адміністрування та туризму, кафедра  туризму у 2022 році запрошує на навчання  за наступними спеціальностями

СпеціальністьОсвітня програмаПерший предметДругий предметТретій  предмет
242 Туризм і рекреаціяТуризмУкраїнська мова і літератураІноземна моваМатематика або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ САМЕ 242 «ТУРИЗМ»?

 • ЗНАННЯ. Найкраща в регіоні матеріально-технічна база та професорсько-викладацький склад забезпечують отримання високої фахової підготовки випускників;
 • ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ. Ми на практиці реалізовуємо «Дуальну» систему освіти (безперервне поєднання навчання та стажування). Студенти проходять практику в органах державної влади, туристичних фірмах та організаціях.

В межах міжнародних програм студентського обміну, грантових програм, наукових досліджень, студенти мають змогу пройти стажування у провідних міжнародних туристичних підприємствах за кордоном, зокрема CALYPSO-TOUR, SARPEDON TRAVEL (Туреччина), Морська панорама (Польща) та отримують навики ведення власного туристичного бізнесу у студентській туристичній агенції «Подільські мандри», що функціонує на кафедрі;

 • ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Ринок туристичних послуг постійно зростає, тому випускників чекають у туристичних фірмах.

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів

При подачі оригіналів документів для  здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступник подає наступні документи:

– заява, підписана особисто вступником;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020, 2021 та 2022 років;

– 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного  демографічного реєстру);

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності). Бланк довідки;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Початок прийому документів – 14 липня 2022 року;

Закінчення прийому документів:

 • Закінчення прийому заяв:
  • о 18:00 16 липня 2022 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • о 18:00 22 липня 2022 – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня 2022;

Проведення вступних випробувань, творчих конкурсів:

 • для вступників що претендують на місця державного та регіонального замовлень з 01 по 13 липня 2022 включно;
 • для вступників, які що претендують на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 14 по 22 липня 2022.
 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 2022 року.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше  27 липня 2022 року.
 • Вступники які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (принести оригінали документів) до 18.00 години 04 серпня 2022 року.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленням 05 серпня 2022 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів), але не пізніше 30 вересня 2022 року.

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центрякий у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net