Студентський науковий гурток «Школа індустрії туризму та гостинності»

На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету студентська науково-дослідна робота для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» має свою специфіку, вибудовується на засадах креативності, демократичності, активності, взаємозв’язку і співдружності академічної та галузевої практичної науки.

Науковий гурток «Школа індустрії туризму та гостинності» має на меті поглиблення знань та навичок студентів з туристичної, консультаційної діяльності, які дозволять їм надалі працювати фахівцями туристичного бізнесу.

Керівник наукового студентського гуртка Несторишен Ігор Васильович, к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

На даний час студентський науковий гурток – це потужна студентська організація, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу згідно затвердженої тематики кафедри, виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня.

Час зустрічей: 1-2 рази на місяць, ауд. № 4-507, або онлайн на платформі Zoom.

Основні завдання та напрями діяльності наукового гуртка

– забезпечення розширеного засвоєння здобувачами вищої освіти навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;

– засвоєння здобувачами вищої освіти методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;

– формування у здобувачів вищої освіти навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;

-залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності за напрямами наукових досліджень кафедри та Факультету;

– розвиток наукових шкіл, створення творчих наукових колективів, підготовка резерву науково-педагогічного персоналу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи та Факультету; 2.1.6 виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати знання з обраної професії.