Студентський науковий гурток «Управління підприємствами ресторанного бізнесу»

Студентський науковий гурток «Управління підприємствами ресторанного бізнесу»

Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження у сфері ресторанного бізнесу.
Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:
1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
2) приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку ресторанного бізнесу;
4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми управління підприємствами ресторанного бізнесу;
5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.
Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, а саме ТОМАЛЯ Тетяна та ПРИЛЕПА Наталія, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи.
Час зустрічей: 1-2 рази в місяць (ауд. 4-501) або онлайн на платформі Zoom.
Членами гуртка є студенти 1-4 курсів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».
Науково-дослідна робота студентів підсилює фахові компетентності, які впливають на майбутню професійну діяльність у сфері ресторанного бізнесу.