Акредитація освітньої програми  241 «Готельно-ресторанна справа (бакалавр)

Анкета оцінювання освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” першого (бакалаврського) рівня здобувачами вищої освіти факультету управління, адміністрування та туризму.

https://docs.google.com/forms/d/1D2qdqV0pQ4qdBNiQAUVZaixYwY6ViQxe5IQ1yeMxK5A/closedform