Наукові теми кафедри

Науково-педагогічний персонал кафедри туризму та готельно-ресторанної справи активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку сфери обслуговування, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

  • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії;
  • написання підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей;
  • участь науково-педагогічного персоналу кафедри у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
  • стажування науково-педагогічного персоналу кафедри на підприємствах та навчальних закладах України та зарубіжних країн;
  • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, громадськими організаціями, підприємствами галузі у формі проведення зустрічей та конференцій;
  • залучення студентів до наукової роботи та ін.

До 2022 року науковими напрямками кафедри були:

1. Актуальні проблеми українського державотворення та міжнародних відносин – керівник проф. М.П. Олійник.

2. Сталий розвиток регіонального туризму в контексті Євроінтеграції України – керівник проф. І. Є. Журба.

3. Розробка і застосування інтегрованих рішень на базі інформаційних технологій – керівник проф. Третько В.В.

Сьогодні науковими напрямками кафедри в межах кафедральної теми є такі:

«Проблеми забезпечення конкурентоспроможності сфери обслуговування» – керівник проф. Журба І.Є.

Напрям 1. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в контексті євроінтеграції України.

Напрям 2. Сталий розвиток міжнародного та регіонального туризму.

Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри, а також студентів та аспірантів.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Журба І.Є. є членом редколегії серії «Економічні науки», фахового видання «Вісник Хмельницького національного університету». У січні 2023 року на Вченій раді ХНУ був затверджений випуск фахового журналу «Управління розвитком сфери послуг» категорії Б.

У своїй роботі науково-педагогічний персонал кафедри орієнтується на сучасні досягнення теорії і практики, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. За результатами наукової та навчальної роботи науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано посібники та монографії.