Історія кафедри

Кафедра міжнародних відносин та туризму є базовою кафедрою факультету Міжнародних відносин й продовжує славні традиції кафедри міжнародної інформації та країнознавства, яка була створена у 2013 році, після об’єднання двох кафедр Хмельницького національного університету, а саме – кафедри історії та країнознавства та кафедри міжнародної інформації. Обидві вказані кафедри розпочали свою роботу у 1999 році, разом зі започаткуванням нашим університетом підготовки фахівців галузі знань – “міжнародні відносини”.

Проте, наша кафедра має іще глибшу історію, адже вона є прямою наступницею кафедри суспільних та політичних дисциплін, що була створена разом зі заснуванням самого нашого навчального закладу. Сьогодні це вже понад півстолітня історія. А починалася вона також славно, на гарних традиціях наукової та навчально-педагогічної праці Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова (який провадив тоді свою роботу й тепер її успішно продовжує як Українська академія друкарства у місті Львові).

Саме так, науковці Львова долучилися до започаткування у 1962 році вищої освіти у місті Хмельницькому. Й з того ж часу наша кафедра цілком закономірно виводить своє заснування.

Тоді, у відповідності з клопотанням Хмельницького обласного керівництва, Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти доручило Українському поліграфічному інституту імені Івана Федорова відкрити загальнотехнічний факультет у місті Хмельницькому.

Задля реалізації такого завдання – 5 червня 1962 року, наказом за № 134 ректор Української поліграфії доцент В. Г. Шпиця створив комісію із 3-х осіб. Одним із членів такої комісії був старший викладач Семен Михайлович Ганжуров, який зрештою й став першим деканом новоствореного факультету в Хмельницькому, а в число викладачів факультету ввійшов тоді патріарх-засновник нашої кафедри – історик Іван Хомович Ткачук.

29 вересня 1967 року, коли наш вищий навчальний заклад, вийшовши з-під опіки засновників, став самостійною одиницею (з першою назвою – Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування), тоді ж було створено кафедру, котра об’єднувала істориків.

А далі, йшов постійний процес копіткої наукової та навчальної роботи, формування професійного колективу, напрацювання гарних традицій. У 70-х роках на кафедрі працювали кандидати історичних наук, доценти: В. М В’язовецький, Л. Х. Наумов, П. К. Новицький, І. Х. Ткачук, Д. В. Ярош та старший викладач А. О. Савосін.

На зламі 70-х – 80-х років кафедру поповнили викладачі, а згодом – доценти: В. Ф. Цимбалістий, В. І. Яременко, М. П. Олійник, Є. Є. Мручко.

Наприкінці 80-х – початку 90-х років до складу кафедри ввійшли професор О. П. Григоренко та доцент В. В. Дячок. На рубежі 90-х – 2000-х – доценти Ю. С. Земський, В. В. Чупира, викладач М. М. Григорчук.

Впродовж 90-х років кафедра пройшла низку трансформацій, змінюючи не лише свою назву (кафедра політичної історії – кафедра українознавства – історії та права – історії, права та міжнародних відносин), але й постійно розширюючи число дисциплін, що впроваджувалися у навчальний процес.

Відтак, задля забезпечення підготовки студентів галузі знань – “міжнародні відносини”, Наказом по Хмельницькому університету Поділля за № 107, від 8 липня 1999 року кафедра набула найменування – історії та країнознавства. Тоді ж було створено іще одну базову кафедру факультету – кафедру міжнародної інформації.

Об’єднання цих двох кафедр в один науково-педагогічний колектив у 2013 році дозволило раціональніше організувати навчальний процес на факультеті Міжнародних відносин, максимально гармонізувавши різноманіття фахових умінь, а також сфер наукових зацікавлень і напрацювань професорів, доцентів й викладачів кафедри.

З часу створення об’єднаної кафедри у 2013 році, її очолює – доктор економічних наук, професор Ігор Євгенович Журба.

На сьогодні, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи готує фахівців за двома спеціальностями:

“Туризм і рекреація”,

«Готельно-ресторанна справа»

У складі кафедри – 4 професори, доктори наук; 9 доцентів, кандидатів наук та 1 старший викладач.